استاتور شاتکریتتیران تونل بیستون

استاتور شاتکریت

 

استاتور شاتکریت به جداره بیرونی پمپ های ماردونی گفته می شود که بر روی دستگاه ثابت می باشد.حال با توجه به حرکت دورانی رتور که در داخل استاتور قرار می گیرد. سپس عملیات پمپاژ اتفاق می افتد.

در توضیح استاتور به این نکته می توان اشاره کرد که هر آن چیزی که در رتور و جزء مشخصات اصلی آن است باید دقیق و کامل با استاتور همخوانی داشته باشد که شامل گام، طول و عمق می شود. با این تفاوت که استاتور دارای ۲ مسیر مارپیچ هست که همزمان یکی از مسیرها دائم در حال بارگیری و دیگری در حال تخلیه می باشد.

استاتور عمدتا از ۲ بخش جداره بیرونی که از لوله (فلز) است و قسمت داخلی که عمدتا از لاستیک می باشد تشکیل شده است .

استاتور هم دقیقا شبیه به رتور می باشد با این تفاوت که جداره بیرونی رتور را تشکیل می دهد و در صنایع مختلف از جنس های مختلف تولید میشوند که همخوان و متناسب با صنعتی که در آن مورد استفاده قرار می گیرد باید باشد.