اجرای پاشش مواد فایرپروف(ضد حریق)

با نگهداری مناسب، سیستمهای غیر عامل بدون نیاز به حضور حریق، همواره آماده عملکرد صحیح می باشند.این گروه سیستمها  در قالب اجرای پاشش مواد فایرپروف(ضد حریق) به صورت زیر ارائه می گردد:

پاشش مواد ضد حریق

در صورت نگهداری مناسب، سیستمهای غیر عامل بدون نیاز به حس نمودن حضور حریق، همواره آماده عملکرد صحیح می باشند.

این گروه سیستمها در قالب موارد ذیر ارائه می گردد:

  1. پوششهای ضد حریق (Fire Proof Coating) در حفاظت اسکلت سازه بمنظور افزایش مقاومت ستونهای باربر در برابر تنشهـــای حرارت ناشی از حریق استفاده می گردند.
  2. اجرای پوشش فایرپروف علاوه بر پایدار نگاه داشتن سازه، فرصت بیشتری را برای عملیات گـریز یا نجـات فراهم می کند.
  3. این پوشش روی دیوارها جهت فضابندی (Compartmentation) مجتمع در  برابرگسترش حریق کاربرد دارد.
  4. سطح مقاومت مواد برای تامین چنین محافظتی توسط کوره هــای ویژه و مطابق استاندارد اندازه گیری شده و نتایج بر اساس ضخامت خشک مورد نیاز ارائه می شود . از  جمله این استاندارد می توان به استاندارد BS 476-part 2 اشاره نمود.

Structural Fire Proofing

فولاد ساختمانی باربر نقطه حرارت خمش(خمیدگی) 500-470 درجه سانتیگراد دارد .این فولاد حدود نیمی از مقاومت خود را در دمای 550 – 500  درجه سانتی گراد  از دست می دهد ، از این رو در مقابل حریق بسیار آسیب پذیر است ،پس نیاز به مقاوم سازی در مقابل حریق می باشد.

طبق جداول ISO  و BS 476   فلز آهن در زمان کمتر از 10 دقیقه پس از آتش سوزی به دمای 470 درجه می رسد که نقطه خمش فلز آهن می باشد.

با در نظر گرفتن اصل مکانیکی فوق لزوم محافظت اسکلت ساختمان ها در برابر حریق به عنوان مهمترین بخش محافظت غیر عامل است.همواره این موضوع  می بایست در  نظر کارشناسان و طراحان سازه قرار بگیرد. اجرای پوشش های مقاوم در برابر حریق از متداول ترین روشهای محافظت سازه در زمینه مهندسی حریق به شمار می آید.

در این روش  ستون ها و تیرهای اصلی جهت عایق سازی قابهای سازه ای مورد تقویت قرار می گیرند . سطوح دیوارها ، سقف و کف از دیگر موارد در مقاوم سازی غیرعامل در مقابل حریق می باشند که در موارد خاصی مورد عایق سازی قرار می گیرند .

انواع پوشش های مقاوم در برابر حریق جهت محافظت غیر عامل سازه:

  1. مواد پاششی معدنی  Spray Mortars
  2. رنگ های منبسط شوندهPaint   Intumescent
  3. بورد ها و پنل های ضد حریق Fire Protection Boards

Spray Mortars

در این روش سازه ساختمان با پاشش مواد معدنی مقاوم به حریق برای مدت زمان معینی محافظت می شود.  میزان ضخامت پاشش مواد بستگی به طراحی سازه و مدت زمان مورد نیاز مقاومت در برابر حریق دارد.

استفاده از این پوشش ها به دلیل اطمینان از صحت عملکرد و دقت اجرا از رنگ ها و بوردها رایج تر است. همچنین نسبت به دو پوشش دیگر از خواص مقاومتی بهتری برخوردار می باشند . پوشش فایرپروف(ضد حریق)  می تواند سازه را تا چهار ساعت در مقابل حریق عایق کند . این مواد به روش پاششی اجرا می شوند .

Paint Intumescent

این پوشش ها معمولاٌ بر پایه آب یا حلال می باشند و  با ضخامت حداکثر 6 میلی متر اجرا می شوند.   در درجه حرارت های 270 تا 300 درجه سانتی گراد به علت وقوع یک سری واکنش های شیمیایی، گازهای خنک کننده ای آزاد می کنند.

پوشش فایرپروف با پف کردن تا حدود 20 برابر ضخامت اولیه شان ، ازدیاد حجم داده و یک لایه عایق زغالی(char) تولید می کنند .پوشش ضد حریق از سازه ساختمان در برابر حریق حفاظت می نمایند.

از این پوشش ها در شرایط خاص به منظور حفاظت از سازه های فلزی و سطوح داخلی ساختمان استفاده می شود.

تیران تونل بیستون

#پاشش مواد ضد حریق

#پوشش فایرپروف

#مواد پاششی معدنی

#پوشش ضد حریق

#تیران تونل بیستون

#پاشش مواد ضد حریق

#پوشش فایرپروف

#مواد پاششی معدنی

#پوشش ضد حریق